Lokal


Sprzęt


O studio

 

Opis studia        

Powstanie studia i cel

    Studio nagrań "fanfara" zostało założone z inicjatywy o. Juliana Mieczysława Śmierciaka OFM (muzykologa, akustyka i realizatora dźwięku), w celu dokonywania nagrań muzycznych i ich publikacji, mających służyć rozwojowi muzyki religijnej, a także promocji religijnych zespołów muzycznych. Działalność studia ukierunkowana jest na wspomaganie muzyków i zespołów chrześcijańskich, stąd wszelki ewentualny dochód jest przeznaczany na tzw. działalność pożytku publicznego w wyżej wymienionym zakresie.

   Nazwa "fanfara" wywodzi się od pierwszych nagrań realizowanych w studiu tj. serii uroczystych fanfar na odsłonięcie cudownych obrazów Matki Bożej (np. Leżajsk, Kalwaria, Piotrków Trybunalski, Skępe, Rzeszów, Opatów, Dobra, itd.). Studio chce być także samo w sobie niejako "fanfarą" na cześć Boga i Matki Najświętszej, co zarazem wyznacza cel i zakres działalności studia. 

    Studio "fanfara" bezpośrednio współpracuje z Katedrą Instrumentologii w Instytucie Muzykologii KUL dlatego specjalizuje się w nagraniach akustycznych instrumentów - szczególnie organów, a także wspomaga badania naukowe tychże instrumentów.

   Studio ma także na celu pomagać dzieciom i młodzieży w rozwoju muzycznym, udostępniając swoje sale studyjne do ćwiczeń i umożliwiając im bezpłatnie realizować swoje produkcje muzyczne.

    Studio współpracuje z wybitnymi kompozytorami i dyrygentami zespołów muzycznych, co owocuje wysokim poziomem realizacji projektów muzycznych.
    Studio działające na zasadach fundacji, bazuje na pomocy woluntariuszy. W ten sposób współpracowało lub nadal współpracuje ze studiem szereg osób np. Mariusz Ostański (muzyk, kompozytor, aranżer, realizator) oraz Tomasz Gajewski (muzyk i muzykolog, realizator), Łukasz Jakubowski (skrzypek, pianista, realizator). itd.
     Dziękujemy tym, którzy ofiarną pracą pomogli przy realizacji budowy pomieszczeń studyjnych (w szczególności p. Mieczysławowi Wysmulskiemu, Łukaszowi Gęca, Maćkowi Gaszyńskiemu, Mariuszowi Ostańskiemu, Jarosławowi Granatowi, Kazimierzowi Klimkowi, Jerzemu Kańczugowskiemu, Krzysztofowi Żołyniakowi, Władysławowi Frantowi i innym).

o. Julian Śmierciak OFM © Copyright 2003.